פרויקטים במבני מסחר ותעשייה

במשך 30 שנות פעילותה ביצעה קסטן עשרות פרוייקטים למסחר ותעשיה, המשלבים קירות מסך וויטרינות חלונות ועוד.
כל המערכות מאושרות מראש על ידי קונסטרקטור המלווה של הפרוייקט.